telia-700x180.jpg

Dålig mobiltäckning på Södermalm

Flera medlemmar i Toltorpsdalens Egnahemsförening boende på Södermalm har hört av sig till föreningen angående den dåliga mobilmottagningen. Särskilt den västra delen av Södermalm verkar ha mycket dålig mobiltäckning. Bastjänster som att ringa med sin mobiltelefon är mycket begränsad på sina håll.

Operatörerna redovisar en datorberäknad mobiltäckning. Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Täckning och hastighet för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog.

Mobiltäckningen på västra delen av Södermalm verkar vara betydligt sämre än vad som redovisas av operatörernas täckningskartor.

Gemensam sak

Alla boende på Södermalm är välkomna att tillsammans med Toltorpsdalens Egnahemsförening försöka kartlägga den verkliga mobiltäckningen för att sedan se om man kan göra något för att förbättra mottagningen.

  • Kartlägga mobiltäckningen med hjälp av OpenSignals app som installeras på enskilda boendes smarttelefoner av typen android och iPhone. Mätningen pågår fram till hösten 2017.
  • Enskilda boende rapporterar direkt till sin operatör om problem med mobilnätstäckningen.
  • När kartläggningen är klar kontaktar föreningen operatörerna för att presentera resultatet av mätningen och höra vad de kan göra för att förbättra täckningen. Kanske kan den gemensamma ansträngningen ge större möjligheter att få en förändring till stånd.

Var med och kartlägg mobiltäckningen
Installera appen!

Installera OpenSignals app och var med och kartlägg mobiltäckningen!

App Store
Google play

OpenSignals

Mobiltäckningskartor för mobiltelefoner som baseras på uppgifter som lämnats av användare.
Systemet består av en webbsajt som sammanställer och visar mobiltäckningskartor. Till detta finns appar för smarttelefoner som samlar in mobilnätsdata.

Med OpenSignal kan du kartlägga mobiltäckningen och undersöka mottagningsförhållandena.

  • Kartlägga mobilnätstäckningen
  • På täckningskartan kan du se de bästa platserna för att få bra mottagning.
  • I nätverksrankningen kan du se vilken operatör som är bäst där du är.
  • Se en karta med de närmaste mobilmasterna.
  • Gratis och fritt från reklam.

Följ resultatet

Följ resultatet av mätningen direkt i den installerade appen eller på www.opensignals.com.

Rapportera till din operatör direkt

Rapportera dina problem med mobiltäckning direkt till din operatör. Bidra med fakta inför en eventuell utbyggnad av basstationer i området.

3

Ring kundservice
Maila kundservice

Tele2

Kontakta kundservice

Telenor

Ring kundservice
Maila kundservice

Telia Sonera

Ring teknisk support
Lämna synpunkt på utbyggnad